Escudo Concello de Vigo
Perfil

Perfil de Contratante.

Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información relativa á actividade contractual os órganos de contratación difundirán, a través de Internet, no seu perfil de contratante datos e informacións como os anuncios de información previa, as licitacións abertas ou en curso e a documentación relativa ás mesmas, as contratacións programadas, os contratos adxudicados, os procedementos anulados, e calquera outra información útil de tipo xeral, como puntos de contacto e medios de comunicación que poden utilizarse para relacionarse co órgano de contratación (artigo 53 do Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público).

Actividade contractual por órganos de contratación

Pode consultar a información da actividade contractual dos órganos de contratación do Concello de Vigo e dos seus Organismos Autónomos dependentes:

Buscador de anuncios e contratos

Buscar

Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

Desde o 12 de maio de 2017 el Concello de Vigo publica os seus contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP). Pode acceder ás publicacións específicas do Concello a través do formulario de búsqueda da plataforma. En próximas datas irase completando a información da plataforma con todas as licitaciones publicadas nesta páxina.

Datos históricos

Datos históricos anterior Perfil de Contratante (Previos a abril 2011):

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información