SEDE ELECTRÓNICA

Datos de uso de servizos de Administración Electrónica do Concello de Vigo

A cuarta edición do Informe Anual "A Sociedade en Rede 2010" elaborado polo Observatorio Nacional das Telecomunicacións e a Sociedade da Información (ONTSI) da Secretaría de Estado de Telecomunicacións e para a Sociedade da Información, destaca as seguintes conclusións e tendencias:

  • O 97,1% dos fogares con conexión a Internet conéctase a través de Banda Ancha.
  • O número de internautas en España en 2010 sitúase en 27 millóns de cidadáns maiores de 10 anos.
  • A dotación de infraestruturas nas empresas (ordenador, Internet, correo electrónico e teléfono móbil) é practicamente universal.
  • Hai máis de 23 millóns de cidadáns que dispón de DNI electrónico.
  • A sinatura electrónica segue crecendo e máis da metade das pemes e grandes empresas utilízaa.

Listaxe de gráficos de estatísticas

Gráficos detallados (anual/mensual):

Accesos totais á Carpeta Cidadá

Accesos á Carpeta Cidadá por Cl@ve

Accesos á Carpeta Cidadá por Certificado Digital

Acceso a consulta de expedientes (sen identificación)

Acceso a consulta de expedientes (total)

Consulta de información de procedementos

Consultas totais de información (procedementos, convocatorias...)

Duplicado de recibos emitidos por Internet

Domiciliacións por Internet

Recibos pagos por Internet

Pagamento de multas e recibos en executiva

Certificados económicos emitidos por Internet

Autoliquidacións pagas por Internet

Acuses de notificacións electrónicas

Autoliquidacións emitidas por Internet

Pagamentos de recibos e taxas por Internet (totais)

Volantes de Empadroamento emitidos por Internet

Entrada Rexistro Electrónico por ORVE

Entrada Facturas Electrónicas por FACE

Rexistro electrónico (persoas xurídicas)

Rexistro electrónico

Rexistro electrónico (persoas físicas)

Consulta de documentos no Taboleiro de Anuncios (Datos desde maio 2012)

Consulta de Resolucións Xudiciais

Consulta de Actas (Datos desde maio 2012)

Consulta de Ofertas de emprego (Datos desde maio 2012)

Descarga de documentos Ofertas de emprego (Desde maio 2012)

Verificación de documentos por CSV (Código Seguro de Verificación)

Consulta do Perfil de Contratante (Desde maio 2012)

Descarga de documentos Perfil de Contratante (Desde maio 2012)

Consulta de Convocatorias e Subvencións (Desde maio 2012)

Descarga de documentos Convocatorias e Subvencións (Desde maio 2012)

Descarga de Impresos (Desde maio 2012)

Descarga de Ordenanzas e Normativas (Desde maio 2012)

Consulta recibos Carpeta Cidadá (Desde maio 2012)

Consulta multas Carpeta Cidadá (Desde maio 2012)

Descarga multas Carpeta Cidadá (Desde maio 2012)

Trámites totáis na Sede Electrónica

Documentos rexistrados por Rexistro Presencial do Concello de Vigo

Rexistro presencial (persoas xurídicas)

Rexistro presencial (persoas físicas)