Escudo Concello de Vigo

Perfil de Contratante - Adxudicado

 • Organismo: Concello de Vigo
 • Órgano de contratación: Xunta de Goberno

Datos Xerais

 • Estado: Adxudicado
 • Nome: Humanización da rúa Brasil. 1ª Fase
 • Expediente: 1063/440
 • Tipo de contrato: Obras
 • Tipo de procedimiento: Aberto
 • Orzamento da licitación: 2.100.000 € (IVE non engadido)
 • Tipo de financiación: Fondos propios.
 • Observacións: O informe de valoración colgado ás 09:57 é o correcto.
 • URL: https://sede.vigo.org/expedientes/perfilcontratante/licitacion.jsp?id=108

Publicación

 • Publicación no Perfil de Contratante: 09/11/2011 14:00h
 • Publicación DOG: 10/11/2011
 • Publicación BOP: 15/11/2011

Presentación de Ofertas

 • Data fin de presentación: 28/11/2011

Apertura

 • Apertura: As aperturas de documentación técnica e económica, serán públicas realizaranse na sala anexa ao servizo de contratación do Concello de Vigo. La apertura de la oferta técnica se efectuará sempre queo no se tenga que requerir subsanación de documentación personal. En este supuesto se fijará una nueva fecha para la apertura de la documentación técnica.
 • Data de calificación de documentación administrativa: 01/12/2011 09:30h
 • Data de apertura técnica: 01/12/2011 09:30h
 • Data de apertura económica: 16/12/2011 12:00h

Adxudicación

 • Data formalización do contrato: 20/01/2012
 • Importe de adxudicación: 1.890.000 € (IVE engadido)

Pregos e documentación:

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información