Escudo Concello de Vigo

Perfil de Contratante - Adxudicado

 • Organismo: Concello de Vigo
 • Órgano de contratación: Xunta de Goberno

Datos Xerais

 • Estado: Adxudicado
 • Nome: Humanización rúa Pintor Colmeiro (Tramo Rúa Tarragona-Alvaro Cunqueiro)
 • Expediente: 1061/440
 • Tipo de contrato: Obras
 • Tipo de procedimiento: Aberto
 • Orzamento da licitación: 870.000 € (IVE non engadido)
 • Tipo de financiación: Fondos propios.
 • Observacións: Convócase unha reunión para o MARTES 22 DE NOVEMBRO ás 12,00 h., na galería da Alcaldía -1ª pranta-, o obxecto de clarexar os criterios de adxudicación das obras de humanización correspondentes ó ano 2011. Prégase confirmación de asistencia, indicando número de persoas que asistirán, na dirección de correo: area.fomento@vigo.org
 • URL: https://sede.vigo.org/expedientes/perfilcontratante/licitacion.jsp?id=114

Publicación

 • Publicación no Perfil de Contratante: 09/11/2011 14:50h
 • Publicación BOP: 10/11/2011
 • Publicación DOG: 10/11/2011

Presentación de Ofertas

 • Data fin de presentación: 23/11/2011

Apertura

 • Apertura: As aperturas de documentación técnica e económica, serán públicas realizaranse na sala anexa ao servizo de contratación do Concello de Vigo. A apertura da oferta técnica se efectuará sempre e cando non se teña que requerir subsanación de documentación persoal. Neste suposto se fixará unha nova data para a apertura da documentación técnica
 • Data de calificación de documentación administrativa: 29/11/2011 09:30h
 • Data de apertura técnica: 29/11/2011 09:30h
 • Data de apertura económica: 15/12/2011 10:00h

Adxudicación

 • Data formalización do contrato: 12/01/2012
 • Importe de adxudicación: 783.000 € (IVE engadido)

Pregos e documentación:

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP
Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información