Escudo Concello de Vigo

Perfil de Contratante - Adxudicado

 • Organismo: Concello de Vigo
 • Órgano de contratación: Xunta de Goberno

Datos Xerais

 • Estado: Adxudicado
 • Nome: Reforma interior de edificación coma escola infantil na rúa Mestres Goldar do Concello de Vigo
 • Expediente: 1064/440
 • Tipo de contrato: Obras
 • Tipo de procedimiento: Aberto
 • Orzamento da licitación: 349.999,99 € (IVE non engadido)
 • Tipo de financiación: Fondos propios.
 • Observacións: Con data de hoxe, 23 de novembro, colgamos neste perfil prego administrativo corrixido. Visita ao local: Ante as solicitudes de visita ao local no que se levarán a cabo as actuacións de referencia, convócase a todas as empresas interesadas para o vindeiro día 1 de decembro de 2011 ás 10,00 h. na porta principal do edificio sito na rúa Mestres Goldar 22. Durante a visita serán acompañados por un técnico municipal que resolverá todas as dúbidas e preguntas que xurdan ao respecto.
 • URL: https://sede.vigo.org/expedientes/perfilcontratante/licitacion.jsp?id=122

Publicación

 • Publicación no Perfil de Contratante: 22/11/2011 13:17h
 • Publicación BOP: 24/11/2011
 • Publicación DOG: 24/11/2011

Presentación de Ofertas

 • Data fin de presentación: 07/12/2011

Apertura

 • Apertura: As aperturas de documentación técnica e económica, serán públicas realizaranse na sala anexa ao servizo de contratación do Concello de Vigo. A apertura da oferta técnica se efectuará sempre e cando non se teña que requerir subsanación de documentación persoal. Neste suposto se fixará unha nova data para a apertura da documentación técnica
 • Data de calificación de documentación administrativa: 14/12/2011 11:30h
 • Data de apertura técnica: 14/12/2011 11:30h
 • Data de apertura económica: 22/12/2011 10:00h

Adxudicación

 • Data formalización do contrato: 17/01/2012
 • Importe de adxudicación: 314.999,99 € (IVE engadido)

Pregos e documentación:

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP
Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información