Escudo Concello de Vigo

Perfil de Contratante - Adxudicado

 • Organismo: Concello de Vigo
 • Órgano de contratación: Xunta de Goberno

Datos Xerais

 • Estado: Adxudicado
 • Nome: Procedemento aberto para a contratación de obras de mantenemento e consolidación do actual circuito de adestramento no parque de Castrelos
 • Expediente: 11616/333
 • Tipo de contrato: Obras
 • Tipo de procedimiento: Aberto
 • Orzamento da licitación: 144.481,16 € (IVE non engadido)
 • Tipo de financiación: Fondos propios.
 • URL: https://sede.vigo.org/expedientes/perfilcontratante/licitacion.jsp?id=230

Publicación

 • Publicación no Perfil de Contratante: 08/11/2012 10:55h
 • Publicación DOG: 09/11/2012
 • Publicación BOP: 13/11/2012

Presentación de Ofertas

 • Data fin de presentación: 26/11/2012

Apertura

 • Apertura: As aperturas de documentación técnica e económica, serán públicas realizaranse na sala anexa ao servizo de contratación do Concello de Vigo.
 • Data de calificación de documentación administrativa: 29/11/2012 11:00h
 • Data de apertura técnica: 30/11/2012 11:00h
 • Data de apertura económica: 10/12/2012 10:30h

Adxudicación

 • Data formalización do contrato: 28/12/2012
 • Adxudicatario: Conslar Galicia, S.L.
 • Importe de adxudicación: 137.257,1 € (IVE engadido)

Pregos e documentación:

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información