Escudo Concello de Vigo

Perfil de Contratante - Adxudicado

 • Organismo: Concello de Vigo
 • Órgano de contratación: Xunta de Goberno

Datos Xerais

 • Estado: Adxudicado
 • Nome: OBRAS DE URBANIZACIÓN ÁREA DOTACIONAL AD6 DISCONTINUA SAN SEBASTIAN/ ABELEIRA MENÉNDEZ
 • Expediente: 1547/440
 • Tipo de contrato: Obras
 • Tipo de procedimiento: Negociado sen publicidade
 • Orzamento da licitación: 241.018,07 € (IVE non engadido)
 • Tipo de financiación: Fondos propios.
 • URL: https://sede.vigo.org/expedientes/perfilcontratante/licitacion.jsp?id=232

Publicación

 • Publicación no Perfil de Contratante: 14/11/2012 13:45h

Adxudicación

 • Data formalización do contrato: 05/11/2012
 • Adxudicatario: ORESA, S.L.
 • Importe de adxudicación: 192.814,46 € (IVE engadido)

Pregos e documentación:

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP
Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información