Escudo Concello de Vigo

Perfil de Contratante - En prazo de presentación de ofertas

 • Organismo: Concello de Vigo
 • Órgano de contratación: Xunta de Goberno

Datos Xerais

 • Estado: En prazo de presentación de ofertas
 • Nome: Procedemento aberto para a tala de eucaliptos no Monte da Guía
 • Expediente: 5876/446
 • Tipo de contrato: Obras
 • Tipo de procedimiento: Aberto
 • Orzamento da licitación: 150.400,8 € (IVE non engadido)
 • Tipo de financiación: Fondos propios.
 • Observacións: As actas de replanteo estarán presentes nos demáis espazos anexos
 • URL: https://sede.vigo.org/expedientes/perfilcontratante/licitacion.jsp?id=3

Lotes

 • Lote 1
  • Importe: 81.818 € (IVE engadido)
 • lote 2
  • Importe: 82.872 € (IVE engadido)

Publicación

 • Publicación no Perfil de Contratante: 04/02/2011 09:00h
 • Publicación BOE: 10/03/2011

Presentación de Ofertas

 • Data fin de presentación: 30/04/2011

Apertura

 • Apertura: As aperturas de documentación técnica (sobre B) e económica (sobre C), serán públicas realizaranse na sala anexa ao servizo de contratación do Concello de Vigo.
 • Data de calificación de documentación administrativa: 12/05/2011 11:00h
 • Data de apertura técnica: 14/05/2011 12:00h
 • Data de apertura económica: 14/05/2011 13:00h

Adxudicación

 • Lote 1
  • Data formalización do contrato: 21/03/2011
  • Adxudicatario: Prueba
  • Importe de adxudicación: 81.800 € (IVE engadido
 • lote 2
  • Data formalización do contrato: 30/04/2011
  • Adxudicatario: Prueba 2
  • Importe de adxudicación: 82.500,75 € (IVE engadido

Pregos e documentación:

 • Anuncio (83.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 11/04/2011 08:57h
 • Prego administrativo (274.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 11/04/2011 08:58h
 • Prego técnico (63.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 11/04/2011 08:58h

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP
Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información