Escudo Concello de Vigo

Perfil de Contratante - Adxudicado

 • Organismo: Concello de Vigo
 • Órgano de contratación: Xunta de Goberno

Datos Xerais

 • Estado: Adxudicado
 • Nome: Procedemento aberto para a contratación das obras de rehabilitación do antigo chalet Mirambell como centro de recepción de visitantes da vila Romana de Toralla.
 • Expediente: 6837/307
 • Tipo de contrato: Obras
 • Tipo de procedimiento: Aberto
 • Orzamento da licitación: 884.431,87 € (IVE non engadido)
 • Tipo de financiación: Estatal.
 • URL: https://sede.vigo.org/expedientes/perfilcontratante/licitacion.jsp?id=308

Publicación

 • Publicación no Perfil de Contratante: 04/06/2013 09:25h
 • Publicación BOP: 10/06/2013
 • Publicación DOG: 10/06/2013

Presentación de Ofertas

 • Data fin de presentación: 25/06/2013

Apertura

 • Apertura: As aperturas de documentación técnica e económica, serán públicas realizaranse na sala anexa ao servizo de contratación do Concello de Vigo.
 • Data de calificación de documentación administrativa: 03/07/2013 11:30h
 • Data de apertura económica: 07/08/2013 11:30h

Adxudicación

 • Data formalización do contrato: 27/09/2013
 • Adxudicatario: CIVIS GLOBAL, S.L.
 • Importe de adxudicación: 661.200,87 € (IVE engadido)

Pregos e documentación:

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información