Escudo Concello de Vigo

Perfil de Contratante - Evaluación

 • Organismo: Xerencia Municipal de Urbanismo
 • Órgano de contratación: Consello de Xerencia de Urbanismo

Datos Xerais

 • Estado: Evaluación
 • Nome: Contratación da obra de demolición do edificio situado na rúa Falperra número 30 por ruina
 • Expediente: 6830/407
 • Tipo de contrato: Obras
 • Tipo de procedimiento: Negociado con publicidade
 • Orzamento da licitación: 81.396,99 € (IVE non engadido)
 • Tipo de financiación: Fondos propios.
 • URL: https://sede.vigo.org/expedientes/perfilcontratante/licitacion.jsp?id=348

Publicación

 • Publicación no Perfil de Contratante: 24/09/2013 10:05h

Presentación de Ofertas

 • Data fin de presentación: 04/10/2013

Apertura

 • Apertura: Día 14/10/2013: Mesa de contratación apertura documentacion administrativa e técnica-económica, si procede.
 • Data de calificación de documentación administrativa: 14/10/2013 09:30h

Pregos e documentación:

 • Anuncio (386.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 24/09/2013 09:53h
 • Prego administrativo (12163.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 24/09/2013 09:54h
 • Proxecto (4114.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 24/09/2013 09:55h
 • Anuncio (327.0 Kbytes pdf).
  Apertura de documentación administrativa e de oferta económica-técnica si procede
  Timestamp publicación automática: 11/10/2013 11:20h

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información