Escudo Concello de Vigo

Perfil de Contratante - Adxudicado

 • Organismo: Concello de Vigo
 • Órgano de contratación: Xunta de Goberno

Datos Xerais

 • Estado: Adxudicado
 • Nome: ADECUACIÓN DE PARCELA PARA APARCAMENTO NO POLIDEPORTIVO DE NAVIA
 • Expediente: 1956/440
 • Tipo de contrato: Obras
 • Tipo de procedimiento: Negociado sen publicidade
 • Orzamento da licitación: 240.000 € (IVE non engadido)
 • Tipo de financiación: Fondos propios.
 • URL: https://sede.vigo.org/expedientes/perfilcontratante/licitacion.jsp?id=366

Publicación

 • Publicación no Perfil de Contratante: 15/10/2013 13:12h

Presentación de Ofertas

 • Data fin de presentación: 28/10/2013

Apertura

 • Apertura: As aperturas de documentación técnica e económica, serán públicas realizaranse na sala anexa ao servizo de contratación do Concello de Vigo.
 • Data de calificación de documentación administrativa: 30/10/2013 11:30h
 • Data de apertura técnica: 22/11/2013 11:30h
 • Data de apertura económica: 22/11/2013 11:30h

Adxudicación

 • Data formalización do contrato: 17/12/2013
 • Adxudicatario: CONSTRUCCIONES ALDASA, S.L.U.
 • Importe de adxudicación: 211.199,99 € (IVE engadido)

Pregos e documentación:

 • Anuncio (69.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 15/10/2013 13:03h
 • Prego técnico (331.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 15/10/2013 13:03h
 • Prego administrativo (2019.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 15/10/2013 13:04h
 • Proxecto (9978.0 Kbytes zip).
  Timestamp publicación automática: 15/10/2013 13:24h
 • Planos (816.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 23/10/2013 13:28h
 • Presuposto (2584.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 23/10/2013 13:33h
 • Adxudicación (37.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 30/01/2014 13:32h
 • Anuncio formalización (60.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 30/01/2014 13:32h

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información