Escudo Concello de Vigo

Perfil de Contratante - Adxudicado

 • Organismo: Concello de Vigo
 • Órgano de contratación: Xunta de Goberno

Datos Xerais

 • Estado: Adxudicado
 • Nome: CONTRATACIÓN POR PROCEDEMENTO ABERTO DAS OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA AVDA HISPANIDADE (ENTRE GRAN VÍA E ZAMORA)
 • Expediente: 2019/440
 • Tipo de contrato: Obras
 • Tipo de procedimiento: Aberto
 • Orzamento da licitación: 200.000 € (IVE non engadido)
 • Tipo de financiación: Fondos propios.
 • URL: https://sede.vigo.org/expedientes/perfilcontratante/licitacion.jsp?id=368

Publicación

 • Publicación no Perfil de Contratante: 04/11/2013 10:59h
 • Publicación DOG: 06/11/2013
 • Publicación BOP: 08/11/2013

Presentación de Ofertas

 • Data fin de presentación: 21/11/2013

Apertura

 • Apertura: As aperturas de documentación técnica e económica, serán públicas realizaranse na sala anexa ao servizo de contratación do Concello de Vigo.
 • Data de calificación de documentación administrativa: 02/12/2013 11:30h
 • Data de apertura técnica: 02/12/2013 11:30h
 • Data de apertura económica: 12/12/2013 12:30h

Adxudicación

 • Data formalización do contrato: 30/12/2013
 • Adxudicatario: CONSTRUCCIONES ALDASA, S.L.U.
 • Importe de adxudicación: 163.000 € (IVE engadido)

Pregos e documentación:

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP
Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información