Escudo Concello de Vigo

Perfil de Contratante - Adxudicado

 • Organismo: Concello de Vigo
 • Órgano de contratación: Xunta de Goberno

Datos Xerais

 • Estado: Adxudicado
 • Nome: OBRAS DE REFORZO DA CAPA DE RODADURA DO FIRME NA AVDA DO TRANVÍA PK 3+140 A PK 3+890
 • Expediente: 70546/250
 • Tipo de contrato: Obras
 • Tipo de procedimiento: Aberto
 • Orzamento da licitación: 66.818,5 € (IVE non engadido)
 • Tipo de financiación: Fondos propios.
 • Observacións: O presuposto indicado é SEN IVE Con data 21/04/2014, SUBSTITUÍRONSE OS PREGOS TÉCNICO E ADMINISTRATIVO, por erro nos que se publicaron con anterioridade a esta data, polo que os pregos correctos son os que figuran dende esta data.
 • URL: https://sede.vigo.org/expedientes/perfilcontratante/licitacion.jsp?id=426

Publicación

 • Publicación no Perfil de Contratante: 10/04/2014 10:30h
 • Publicación DOG: 21/04/2014
 • Publicación BOP: 23/04/2014

Presentación de Ofertas

 • Data fin de presentación: 19/05/2014

Apertura

 • Apertura: As aperturas de documentación técnica e económica, serán públicas realizaranse na sala anexa ao servizo de contratación do Concello de Vigo.
 • Data de calificación de documentación administrativa: 27/05/2014 11:30h
 • Data de apertura económica: 27/05/2014 11:30h

Adxudicación

 • Data formalización do contrato: 08/08/2014
 • Adxudicatario: NAROM, S.L.
 • Importe de adxudicación: 52.419,12 € (IVE engadido)

Pregos e documentación:

 • Proxecto (1453.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 10/04/2014 10:24h
 • Prego técnico (350.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 21/04/2014 09:55h
 • Prego administrativo (2089.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 21/04/2014 09:55h

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información