Escudo Concello de Vigo

Perfil de Contratante - Adxudicado

 • Organismo: Concello de Vigo
 • Órgano de contratación: Xunta de Goberno

Datos Xerais

 • Estado: Adxudicado
 • Nome: CONTRATACIÓN DO ALUGUER DE MAQUINARIA DE OBRA PÚBLICA, CON OU SEN MAQUINISTA, PARA A REPARACIÓN DAS INFRAESTRUCTURAS E OUTROS EQUIPAMENTOS CONEXOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL QUE TEN ENCOMENDADAS O TALLER DE VÍAS E OBRAS
 • Expediente: 70983/250
 • Tipo de contrato: Obras
 • Tipo de procedimiento: Aberto
 • Orzamento da licitación: 871.200 € (IVE non engadido)
 • Tipo de financiación: Fondos propios.
 • URL: https://sede.vigo.org/expedientes/perfilcontratante/licitacion.jsp?id=446

Publicación

 • Publicación no Perfil de Contratante: 01/07/2014 13:33h
 • Publicación BOP: 08/07/2014
 • Publicación DOG: 08/07/2014

Presentación de Ofertas

 • Data fin de presentación: 04/08/2014

Apertura

 • Apertura: As aperturas de documentación técnica e económica, serán públicas realizaranse na sala anexa ao servizo de contratación do Concello de Vigo.
 • Data de calificación de documentación administrativa: 07/08/2014 09:00h
 • Data de apertura económica: 07/08/2014 09:00h

Adxudicación

 • Data formalización do contrato: 31/10/2014
 • Adxudicatario: CONSTRUCCIÓNS OBRAS E VIAIS, S.A. (COVSA)
 • Importe de adxudicación: 871.200 € (IVE engadido)

Pregos e documentación:

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información