Escudo Concello de Vigo

Perfil de Contratante - Modificación de contratos

 • Organismo: Concello de Vigo
 • Órgano de contratación: Xunta de Goberno

Datos Xerais

 • Estado: Modificación de contratos
 • Nome: CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE ACONDICIONAMENTO, MANTEMENTO, CONSERVACIÓN E ARRANXO DAS INFRAESTRUTURAS VIARIAS DO CONCELLO DE VIGO.
 • Expediente: 71048/250
 • Tipo de contrato: Servizos
 • Tipo de procedimiento: Aberto
 • Orzamento da licitación: 6.400.000 € (IVE non engadido)
 • Tipo de financiación: Fondos propios.
 • Observacións: No apartado do perfil PREGOS E DOCUMENTACIÓN se anexa acordo da XGL de data 18/07/2014, de corrección de erros sobre a fórmula de aplicación nos criterios de valoración.
 • URL: https://sede.vigo.org/expedientes/perfilcontratante/licitacion.jsp?id=447

Publicación

 • Publicación no Perfil de Contratante: 11/08/2020 09:00h
 • Publicación BOP: 08/07/2014
 • Publicación DOG: 08/07/2014

Presentación de Ofertas

 • Data fin de presentación: 23/07/2014

Apertura

 • Apertura: As aperturas de documentación técnica e económica, serán públicas realizaranse na sala anexa ao servizo de contratación do Concello de Vigo. A apertura técnica so terá lugar se a documentación persoal é correcta e non hai que pedir subsanacións
 • Data de calificación de documentación administrativa: 30/07/2014 09:00h
 • Data de apertura técnica: 30/07/2014 09:00h
 • Data de apertura económica: 05/09/2014 09:00h

Adxudicación

 • Data formalización do contrato: 28/11/2014
 • Adxudicatario: CIVIS GLOBAL, S.L.
 • Importe de adxudicación: 6.400.000 € (IVE engadido)

Pregos e documentación:

 • Prego técnico (763.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 01/07/2014 13:59h
 • Prego administrativo (319.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 01/07/2014 13:59h
 • Anexo (22956.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 02/07/2014 12:04h
 • Anexo (37405.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 02/07/2014 12:06h
 • Anexo (11539.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 02/07/2014 12:07h
 • Anexo (24811.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 02/07/2014 12:07h
 • Corrección erros (88.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 21/07/2014 13:17h
 • Informe criterios valorables por xuizo de valor (3489.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 04/09/2014 13:03h
 • Adxudicación (147.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 11/11/2014 12:23h
 • Anuncio de formalización (59.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 28/01/2015 13:41h
 • Adxudicación (160.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 19/01/2018 09:44h
 • Modificación do contrato (164.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 03/04/2018 13:53h
 • Modificación do contrato (153.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 11/08/2020 08:51h

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información