Escudo Concello de Vigo

Perfil de Contratante - Adxudicado

 • Organismo: Concello de Vigo
 • Órgano de contratación: Xunta de Goberno

Datos Xerais

 • Estado: Adxudicado
 • Nome: HUMANIZACIÓN DA RÚA TOLEDO E O SEU ENTORNO
 • Expediente: 2493/440
 • Tipo de contrato: Obras
 • Tipo de procedimiento: Aberto
 • Orzamento da licitación: 190.000 € (IVE non engadido)
 • Tipo de financiación: Fondos propios.
 • URL: https://sede.vigo.org/expedientes/perfilcontratante/licitacion.jsp?id=451

Publicación

 • Publicación no Perfil de Contratante: 23/07/2014 13:59h
 • Publicación DOG: 01/08/2014
 • Publicación BOP: 06/08/2014

Presentación de Ofertas

 • Data fin de presentación: 01/09/2014

Apertura

 • Apertura: As aperturas de documentación técnica e económica, serán públicas realizaranse na sala anexa ao servizo de contratación do Concello de Vigo.
 • Data de calificación de documentación administrativa: 05/09/2014 09:00h
 • Data de apertura técnica: 12/09/2014 09:00h
 • Data de apertura económica: 06/10/2014 09:15h

Adxudicación

 • Data formalización do contrato: 13/11/2014
 • Adxudicatario: Prace Servicios y Obras, S.A.
 • Importe de adxudicación: 148.580 € (IVE engadido)

Pregos e documentación:

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP
Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información