Escudo Concello de Vigo

Perfil de Contratante - Adxudicado

 • Organismo: Concello de Vigo
 • Órgano de contratación: Xunta de Goberno

Datos Xerais

 • Estado: Adxudicado
 • Nome: REFORMA CUBERTA RÍO E CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL NO ESTADIO DE BALAIDOS, FASE 1
 • Expediente: 2540/440
 • Tipo de contrato: Obras
 • Tipo de procedimiento: Aberto
 • Orzamento da licitación: 1.680.000 € (IVE non engadido)
 • Tipo de financiación: Fondos propios.
 • Observacións: SOLICITUDE DE VISITA A INSTALACIÓN DE BALAIDOS. Os interesados en visitar as instalación do estadio de fútbol de Balaidos, relacionadas co proxecto en licitación do expediente 2540/440, deberán comunicar a través de correo electrónico dirixido a (area.fomento@vigo.org) escrito de solicitude para visitar ditas instalacións. Na solicitude deberán indicar os datos do interesado, e como mínimo deberán de figurar nome, apelidos, DNI, teléfono de contacto e correo electrónico. Coas solicitudes recibidas será programada a visita nos dias, 16 e 17 de outubro, entre as 11.30 e as 13.30 horas.
 • URL: https://sede.vigo.org/expedientes/perfilcontratante/licitacion.jsp?id=471

Publicación

 • Publicación no Perfil de Contratante: 17/09/2014 14:28h
 • Publicación DOG: 24/09/2014
 • Publicación BOP: 30/09/2014

Presentación de Ofertas

 • Data fin de presentación: 27/10/2014

Apertura

 • Apertura: As aperturas de documentación técnica e económica, serán públicas realizaranse na sala anexa ao servizo de contratación do Concello de Vigo.
 • Data de calificación de documentación administrativa: 05/11/2014 09:15h
 • Data de apertura técnica: 05/11/2014 09:15h
 • Data de apertura económica: 14/11/2014 12:30h

Adxudicación

 • Data formalización do contrato: 15/12/2014
 • Adxudicatario: UTE STRADIA, S.L.-PDG, S.A.
 • Importe de adxudicación: 1.136.016 € (IVE engadido)

Pregos e documentación:

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información