Escudo Concello de Vigo

Perfil de Contratante - Adxudicado

 • Organismo: Concello de Vigo
 • Órgano de contratación: Xunta de Goberno

Datos Xerais

 • Estado: Adxudicado
 • Nome: CONTRATO MAIOR PARA Á EXECUCIÓN DAS OBRAS DO PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN DE CONSOLIDACIÓN DA CIMENTACIÓN DE NICHOS NO CEMITERIO DE TEIS DO CONCELLO DE VIGO.
 • Expediente: 10267/255
 • Tipo de contrato: Obras
 • Tipo de procedimiento: Aberto
 • Orzamento da licitación: 116.408,72 € (IVE non engadido)
 • Tipo de financiación: Fondos propios.
 • URL: https://sede.vigo.org/expedientes/perfilcontratante/licitacion.jsp?id=472

Publicación

 • Publicación no Perfil de Contratante: 22/09/2014 14:06h
 • Publicación DOG: 24/09/2014
 • Publicación BOP: 30/09/2014

Presentación de Ofertas

 • Data fin de presentación: 13/10/2014

Apertura

 • Apertura: As aperturas de documentación técnica e económica, serán públicas realizaranse na sala anexa ao servizo de contratación do Concello de Vigo.
 • Data de calificación de documentación administrativa: 28/10/2014 09:15h
 • Data de apertura técnica: 28/10/2014 09:15h
 • Data de apertura económica: 13/11/2014 09:15h

Adxudicación

 • Data formalización do contrato: 02/12/2014
 • Adxudicatario: UTE Acevi, S.L.-GPD Construcciones, S.A.
 • Importe de adxudicación: 89.355,87 € (IVE engadido)

Pregos e documentación:

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información