Escudo Concello de Vigo

Perfil de Contratante - Modificación de contratos

 • Organismo: Concello de Vigo
 • Órgano de contratación: Xunta de Goberno

Datos Xerais

 • Estado: Modificación de contratos
 • Nome: CONTRATACIÓN MEDIANTE CONCURSO DA CONSERVACIÓN E REPOSICIÓN DE PARQUES INFANTIS, AREAS BIOSAUDABLES, ÁREAS DEPORTIVAS, XIMNÁSTICAS E MOBILIARIO URBANO NA CIDADE DE VIGO
 • Expediente: 7524/446
 • Tipo de contrato: Servizos
 • Tipo de procedimiento: Aberto
 • Orzamento da licitación: 2.007.993,36 € (IVE non engadido)
 • Tipo de financiación: Fondos propios.
 • URL: https://sede.vigo.org/expedientes/perfilcontratante/licitacion.jsp?id=492

Publicación

 • Publicación no Perfil de Contratante: 09/10/2020 12:41h
 • Publicación DOUE: 25/10/2014
 • Publicación BOP: 30/10/2014
 • Publicación BOE: 06/11/2014
 • Publicación DOG: 19/11/2014

Presentación de Ofertas

 • Data fin de presentación: 04/12/2014

Apertura

 • Apertura: As aperturas de documentación técnica e económica, serán públicas realizaranse na sala anexa ao servizo de contratación do Concello de Vigo.
 • Data de calificación de documentación administrativa: 11/12/2014 09:15h
 • Data de apertura técnica: 11/12/2014 09:30h
 • Data de apertura económica: 13/02/2015 09:30h

Adxudicación

 • Data formalización do contrato: 29/04/2015
 • Adxudicatario: Ferrovial Servicios, S.A.
 • Importe de adxudicación: 1.412.609,52 € (IVE engadido)

Pregos e documentación:

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP
Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información