Escudo Concello de Vigo

Perfil de Contratante - Adxudicado

 • Organismo: Concello de Vigo
 • Órgano de contratación: Xunta de Goberno

Datos Xerais

 • Estado: Adxudicado
 • Nome: CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE REFORMA DA CUBERTA NO PAVILLÓN DE TEIS.
 • Expediente: 13429/333
 • Tipo de contrato: Obras
 • Tipo de procedimiento: Aberto
 • Orzamento da licitación: 158.359 € (IVE non engadido)
 • Tipo de financiación: Fondos propios.
 • URL: https://sede.vigo.org/expedientes/perfilcontratante/licitacion.jsp?id=496

Publicación

 • Publicación no Perfil de Contratante: 03/11/2014 13:32h
 • Publicación BOP: 13/11/2014
 • Publicación DOG: 13/11/2014

Presentación de Ofertas

 • Data fin de presentación: 26/11/2014

Apertura

 • Apertura: As aperturas de documentación técnica e económica, serán públicas realizaranse na sala anexa ao servizo de contratación do Concello de Vigo.
 • Data de calificación de documentación administrativa: 28/11/2014 12:00h
 • Data de apertura técnica: 28/11/2014 12:00h
 • Data de apertura económica: 03/12/2014 13:00h

Adxudicación

 • Data formalización do contrato: 22/12/2014
 • Adxudicatario: Construcciones y Proyectos Abilleira, S.L.
 • Importe de adxudicación: 154.873,95 € (IVE engadido)

Pregos e documentación:

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información