Escudo Concello de Vigo

Perfil de Contratante - Adxudicado

 • Organismo: Concello de Vigo
 • Órgano de contratación: Xunta de Goberno

Datos Xerais

 • Estado: Adxudicado
 • Nome: PROCEDEMENTO ABERTO DAS OBRAS DE "TERMINACIÓN HUMANIZACIÓN DA AVDA. HISPANIDAD (ENTRE GRAN VÍA E ZAMORA"
 • Expediente: 2830/440
 • Tipo de contrato: Obras
 • Tipo de procedimiento: Negociado con publicidade
 • Orzamento da licitación: 145.460,57 € (IVE non engadido)
 • Tipo de financiación: Fondos propios.
 • URL: https://sede.vigo.org/expedientes/perfilcontratante/licitacion.jsp?id=509

Publicación

 • Publicación no Perfil de Contratante: 05/12/2014 14:55h

Presentación de Ofertas

 • Data fin de presentación: 10/12/2014

Apertura

 • Apertura: As aperturas de documentación técnica e económica, serán públicas realizaranse na sala anexa ao servizo de contratación do Concello de Vigo.
 • Data de calificación de documentación administrativa: 15/12/2014 09:15h
 • Data de apertura técnica: 22/12/2014 12:00h
 • Data de apertura económica: 22/12/2014 12:00h

Adxudicación

 • Data formalización do contrato: 30/12/2014
 • Adxudicatario: Construcciones Vale, S.L.
 • Importe de adxudicación: 108.171,67 € (IVE engadido)

Pregos e documentación:

 • Proxecto (34466.0 Kbytes zip).
  Timestamp publicación automática: 05/12/2014 14:58h
 • Prego administrativo (340.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 05/12/2014 14:59h
 • Anuncio (30.0 Kbytes odt).
  Timestamp publicación automática: 05/12/2014 15:04h
 • Adxudicación (81.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 09/01/2015 09:52h
 • Anuncio de formalización (16.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 20/01/2015 13:39h

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP
Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información