Escudo Concello de Vigo

Perfil de Contratante - Adxudicado

 • Organismo: Concello de Vigo
 • Órgano de contratación: Xunta de Goberno

Datos Xerais

 • Estado: Adxudicado
 • Nome: OBRAS DE "REFORZO DA CAPA DE RODADURA DO FIRME DA AVDA. CLARA CAMPOAMOR ENTRE O PK 3+730 AO PK 4+650"
 • Expediente: 73136/250
 • Tipo de contrato: Obras
 • Tipo de procedimiento: Aberto
 • Orzamento da licitación: 145.239,93 € (IVE non engadido)
 • Tipo de financiación: Europea.
 • URL: https://sede.vigo.org/expedientes/perfilcontratante/licitacion.jsp?id=538

Publicación

 • Publicación no Perfil de Contratante: 07/04/2015 12:45h
 • Publicación BOP: 10/04/2015
 • Publicación DOG: 13/04/2015

Presentación de Ofertas

 • Data fin de presentación: 27/04/2015

Apertura

 • Apertura: As aperturas de documentación técnica e económica, serán públicas realizaranse na sala anexa ao servizo de contratación do Concello de Vigo.
 • Data de calificación de documentación administrativa: 30/04/2015 12:30h
 • Data de apertura económica: 30/04/2015 12:30h

Adxudicación

 • Data formalización do contrato: 18/05/2015
 • Adxudicatario: Construcciones Vale, S.L.
 • Importe de adxudicación: 89.947,09 € (IVE engadido)

Pregos e documentación:

 • Anuncio (72.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 07/04/2015 13:24h
 • Prego técnico (223.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 07/04/2015 13:24h
 • Prego administrativo (355.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 07/04/2015 13:24h
 • Memoria (20475.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 09/04/2015 15:05h
 • Proxecto (9868.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 09/04/2015 15:06h
 • Adxudicación (104.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 18/05/2015 09:58h

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP
Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información