Escudo Concello de Vigo

Perfil de Contratante - Adxudicado

 • Organismo: Concello de Vigo
 • Órgano de contratación: Xunta de Goberno

Datos Xerais

 • Estado: Adxudicado
 • Nome: REFORZO DA CAPA DE RODADURA DO FIRME DA RÚA ALVARO CUNQUEIRO, AVDA. BUENOS AIRES E RÚA CAÑIZA
 • Expediente: 3159/440
 • Tipo de contrato: Obras
 • Tipo de procedimiento: Negociado con publicidade
 • Orzamento da licitación: 316.480,25 € (IVE non engadido)
 • Tipo de financiación: Fondos propios.
 • URL: https://sede.vigo.org/expedientes/perfilcontratante/licitacion.jsp?id=539

Publicación

 • Publicación no Perfil de Contratante: 10/04/2015 10:33h

Presentación de Ofertas

 • Data fin de presentación: 20/04/2015

Apertura

 • Apertura: As aperturas de documentación técnica e económica, serán públicas realizaranse na sala anexa ao servizo de contratación do Concello de Vigo.
 • Data de calificación de documentación administrativa: 28/04/2015 09:30h
 • Data de apertura económica: 05/05/2015 00:00h

Adxudicación

 • Data formalización do contrato: 13/05/2015
 • Adxudicatario: Construcciones Fechi, S.L.
 • Importe de adxudicación: 79.668,74 € (IVE engadido)

Pregos e documentación:

 • Anuncio (73.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 10/04/2015 10:25h
 • Prego administrativo (2495.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 10/04/2015 12:17h
 • Prego técnico (334.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 10/04/2015 12:17h
 • Proxecto (7153.0 Kbytes zip).
  Timestamp publicación automática: 10/04/2015 13:33h
 • Proxecto (7234.0 Kbytes zip).
  Timestamp publicación automática: 10/04/2015 13:33h
 • Proxecto (6971.0 Kbytes zip).
  Timestamp publicación automática: 10/04/2015 13:34h
 • Adxudicación (167.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 14/05/2015 09:48h

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información