Escudo Concello de Vigo

Perfil de Contratante - Adxudicado

 • Organismo: Concello de Vigo
 • Órgano de contratación: Xunta de Goberno

Datos Xerais

 • Estado: Adxudicado
 • Nome: REFORMA DA CUBERTA E GRADA DE TRIBUNA DO ESTADIO DE BALAIDOS. FASE II
 • Expediente: 3392/440
 • Tipo de contrato: Obras
 • Tipo de procedimiento: Aberto
 • Orzamento da licitación: 5.234.256,94 € (IVE non engadido)
 • Tipo de financiación: Fondos propios.
 • Observacións: 14-08-2015 Se modificou o proxecto que esta a dispor dos licitadores nesta web. 21-08-2015 SOLICITUDE DE VISITA A INSTALACIÓN DE BALAIDOS. Os interesados en visitar as instalación do estadio de fútbol de Balaidos, relacionadas co proxecto en licitación do expediente 3392/440, deberán comunicar a través de correo electrónico dirixido a (area.fomento@vigo.org) escrito de solicitude para visitar ditas instalacións. Na solicitude deberán indicar os datos do interesado, e como mínimo deberán de figurar nome, apelidos, DNI, teléfono de contacto e correo electrónico. Coas solicitudes recibidas será programada a visita o día 27 de agosto, entre as 10.00 e as 13.00 horas
 • URL: https://sede.vigo.org/expedientes/perfilcontratante/licitacion.jsp?id=563

Publicación

 • Publicación no Perfil de Contratante: 11/08/2015 12:34h
 • Publicación BOP: 12/08/2015
 • Publicación DOG: 14/08/2015

Presentación de Ofertas

 • Data fin de presentación: 09/09/2015

Apertura

 • Apertura: As aperturas de documentación técnica e económica, serán públicas realizaranse na sala anexa ao servizo de contratación do Concello de Vigo.
 • Data de calificación de documentación administrativa: 15/09/2015 09:30h
 • Data de apertura técnica: 15/09/2015 09:30h
 • Data de apertura económica: 16/10/2015 09:30h

Adxudicación

 • Data formalización do contrato: 14/12/2015
 • Adxudicatario: COPASA
 • Importe de adxudicación: 4.643.980 € (IVE engadido)

Pregos e documentación:

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información