Escudo Concello de Vigo

Perfil de Contratante - Adxudicado

 • Organismo: Concello de Vigo
 • Órgano de contratación: Xunta de Goberno

Datos Xerais

 • Estado: Adxudicado
 • Nome: CONTRATACIÓN DOS SERVIZOS DE PROCURADOR PAR A REPRESENTACIÓN DO CONCELLO DE VIGO PERANTE DISTINTOS ÓRGANOS XUDICIAIS
 • Expediente: 9408/111
 • Tipo de contrato: Obras
 • Tipo de procedimiento: Aberto
 • Orzamento da licitación: 283.702,56 € (IVE non engadido)
 • Tipo de financiación: Fondos propios.
 • Observacións: O día 10-02-2016 ás 09:30 horas terá lugara na sala anexa ao servizo de Contratación do Concello de Vigo o sorteo para resolve-lo empate entre dous dos licitadores presentados ao Lote I deste procedemento. A sesión é publica.
 • URL: https://sede.vigo.org/expedientes/perfilcontratante/licitacion.jsp?id=583

Lotes

 • Ramón Cornejo-Molíns González
  • Importe: 0 € (IVE engadido)
 • Begoña Millán Iribarren Procuraduría, SCP
  • Importe: 0 € (IVE engadido)
 • Jesús González-Puelles Casal
  • Importe: 0 € (IVE engadido)
 • María Jesús Nogueira Fos
  • Importe: 0 € (IVE engadido)
 • Paula Llorden Fernández-Cervera
  • Importe: 0 € (IVE engadido)
 • Garrido Procurador & Asociados, S.L.P.
  • Importe: 0 € (IVE engadido)

Publicación

 • Publicación no Perfil de Contratante: 24/11/2015 13:24h
 • Publicación BOP: 30/11/2015
 • Publicación DOG: 01/12/2015

Presentación de Ofertas

 • Data fin de presentación: 16/12/2015

Apertura

 • Apertura: As aperturas de documentación técnica e económica, serán públicas realizaranse na sala anexa ao servizo de contratación do Concello de Vigo.
 • Data de calificación de documentación administrativa: 07/01/2016 09:30h
 • Data de apertura técnica: 07/01/2016 09:30h
 • Data de apertura económica: 02/02/2016 09:30h

Pregos e documentación:

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información