Escudo Concello de Vigo

Perfil de Contratante - Adxudicado

 • Organismo: Concello de Vigo
 • Órgano de contratación: Xunta de Goberno

Datos Xerais

 • Estado: Adxudicado
 • Nome: CONTRATACIÓN POR LOTES, POLA MODALIDADE DE PROCEDEMENTO ABERTO, DAS OBRAS DE MANTEMENTO E REPARACIÓN DOS CAMPOS DE FÚTBOL MUNICIPAIS DE COMESAÑA E MEXUEIRO
 • Expediente: 14667/333
 • Tipo de contrato: Obras
 • Tipo de procedimiento: Aberto
 • Orzamento da licitación: 131.573,04 € (IVE non engadido)
 • Tipo de financiación: Fondos propios.
 • URL: https://sede.vigo.org/expedientes/perfilcontratante/licitacion.jsp?id=600

Lotes

 • OBRAS DE REPARACIÓN E MANTEMENTO DO CAMPO DE FÚTBO
  • Importe: 78.582,65 € (IVE engadido)
 • OBRAS DE REPARACIÓN E MANTEMENTO DO CAMPO DE FÚTBO
  • Importe: 52.990,39 € (IVE engadido)

Publicación

 • Publicación no Perfil de Contratante: 04/04/2016 10:44h
 • Publicación BOP: 11/04/2016
 • Publicación DOG: 14/04/2016

Presentación de Ofertas

 • Data fin de presentación: 10/05/2016

Apertura

 • Apertura: As aperturas de documentación técnica e económica, serán públicas realizaranse na sala anexa ao servizo de contratación do Concello de Vigo.
 • Data de calificación de documentación administrativa: 18/05/2016 10:00h
 • Data de apertura técnica: 18/05/2016 10:00h
 • Data de apertura económica: 29/06/2016 10:00h

Adxudicación

 • OBRAS DE REPARACIÓN E MANTEMENTO DO CAMPO DE FÚTBO
  • Data formalización do contrato: 19/10/2016
  • Adxudicatario: CONSTRUCCIONES CASTRO FIGUEIRO, S.L.U.
  • Importe de adxudicación: 62.001,71 € (IVE engadido
 • OBRAS DE REPARACIÓN E MANTEMENTO DO CAMPO DE FÚTBO
  • Data formalización do contrato: 19/10/2016
  • Adxudicatario: DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
  • Importe de adxudicación: 43.681 € (IVE engadido

Pregos e documentación:

 • Anuncio (82.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 04/04/2016 10:34h
 • Prego administrativo (406.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 04/04/2016 10:35h
 • Proxecto (4022.0 Kbytes zip).
  Timestamp publicación automática: 14/04/2016 13:56h
 • Proxecto (3217.0 Kbytes zip).
  Timestamp publicación automática: 14/04/2016 13:57h
 • Anuncio BOP (228.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 19/04/2016 09:22h
 • Anuncio DOG (415.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 19/04/2016 09:22h
 • Informe criterios valorables por xuizo de valor (979.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 28/06/2016 14:28h
 • Adxudicación (69.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 03/10/2016 13:50h
 • Adxudicación (69.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 03/10/2016 13:51h

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información