Escudo Concello de Vigo

Perfil de Contratante - Adxudicado

 • Organismo: Concello de Vigo
 • Órgano de contratación: Xunta de Goberno

Datos Xerais

 • Estado: Adxudicado
 • Nome: Procedemento negociado con publicidade para a contratación da revisión do Inventario Municipal de Bens e Dereitos
 • Expediente: 18994/240
 • Tipo de contrato: Servizos
 • Tipo de procedimiento: Negociado con publicidade
 • Orzamento da licitación: 406.355,54 € (IVE non engadido)
 • Tipo de financiación: Fondos propios.
 • URL: https://sede.vigo.org/expedientes/perfilcontratante/licitacion.jsp?id=62

Publicación

 • Publicación no Perfil de Contratante: 25/03/2022 08:35h

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información