Escudo Concello de Vigo

Perfil de Contratante - Adxudicado

 • Organismo: Concello de Vigo
 • Órgano de contratación: Xunta de Goberno

Datos Xerais

 • Estado: Adxudicado
 • Nome: CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA RÚA FERREIROS. FASE II
 • Expediente: 3893/440
 • Tipo de contrato: Obras
 • Tipo de procedimiento: Aberto
 • Orzamento da licitación: 145.714,29 € (IVE non engadido)
 • Tipo de financiación: Fondos propios.
 • URL: https://sede.vigo.org/expedientes/perfilcontratante/licitacion.jsp?id=639

Publicación

 • Publicación no Perfil de Contratante: 14/07/2016 10:07h
 • Publicación DOG: 21/07/2016
 • Publicación BOP: 26/07/2016

Presentación de Ofertas

 • Data fin de presentación: 22/08/2016

Apertura

 • Apertura: As aperturas de documentación técnica e económica, serán públicas realizaranse na sala anexa ao servizo de contratación do Concello de Vigo.
 • Data de calificación de documentación administrativa: 31/08/2016 10:00h
 • Data de apertura técnica: 31/08/2016 10:00h
 • Data de apertura económica: 21/09/2016 10:00h

Adxudicación

 • Data formalización do contrato: 09/11/2016
 • Adxudicatario: Prace Servicios y Obras, S.A.
 • Importe de adxudicación: 124.585,71 € (IVE engadido)

Pregos e documentación:

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información