Escudo Concello de Vigo

Perfil de Contratante - Adxudicado

 • Organismo: Concello de Vigo
 • Órgano de contratación: Xunta de Goberno

Datos Xerais

 • Estado: Adxudicado
 • Nome: CONTRATACIÓN, POLA MODALIDADE DE PROCEDEMENTO ABERTO, DA EXECUCIÓN DE OBRAS DE RENOVACIÓN DO CÉSPEDE ARTIFICIAL NO CAMPO DE FÚTBOL DE COMESAÑA, EN BASE AO CONVENIO SUSCRITO ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIA
 • Expediente: 15119/333
 • Tipo de contrato: Obras
 • Tipo de procedimiento: Aberto
 • Orzamento da licitación: 204.677,4 € (IVE non engadido)
 • Tipo de financiación: Fondos propios.
 • URL: https://sede.vigo.org/expedientes/perfilcontratante/licitacion.jsp?id=646

Publicación

 • Publicación no Perfil de Contratante: 02/08/2016 13:29h
 • Publicación DOG: 09/08/2016
 • Publicación BOP: 11/08/2016

Presentación de Ofertas

 • Data fin de presentación: 06/09/2016

Apertura

 • Apertura: As aperturas de documentación técnica e económica, serán públicas realizaranse na sala anexa ao servizo de contratación do Concello de Vigo.
 • Data de apertura económica: 28/09/2016 10:00h

Adxudicación

 • Data formalización do contrato: 29/11/2016
 • Adxudicatario: Mondo Ibérica, S.A.
 • Importe de adxudicación: 168.649,8 € (IVE engadido)

Pregos e documentación:

 • Anuncio (55.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 02/08/2016 13:27h
 • Prego administrativo (412.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 02/08/2016 13:37h
 • Prego técnico (310.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 02/08/2016 13:37h
 • Proxecto (4136.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 05/08/2016 12:51h
 • Clasificación de ofertas (106.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 04/11/2016 15:03h
 • Adxudicación (65.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 12/12/2016 10:41h

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información