Escudo Concello de Vigo

Perfil de Contratante - Adxudicado

 • Organismo: Concello de Vigo
 • Órgano de contratación: Xunta de Goberno

Datos Xerais

 • Estado: Adxudicado
 • Nome: CONTRATACIÓN, POLO PROCEDEMENTO ABERTO, DAS OBRAS DE ACCESOS E CUBRICIÓN NA PISCINA DA ETEA.
 • Expediente: 15188/333
 • Tipo de contrato: Obras
 • Tipo de procedimiento: Aberto
 • Orzamento da licitación: 385.983,56 € (IVE non engadido)
 • Tipo de financiación: Fondos propios.
 • Observacións: HORARIO DE VISITAS Á INSTALACIÓN: luns, día 17 de outubro ás 13 horas, na piscina da ETEA.
 • URL: https://sede.vigo.org/expedientes/perfilcontratante/licitacion.jsp?id=667

Publicación

 • Publicación no Perfil de Contratante: 20/09/2016 10:27h
 • Publicación BOP: 23/09/2016
 • Publicación DOG: 23/09/2016

Presentación de Ofertas

 • Data fin de presentación: 19/10/2016

Apertura

 • Apertura: As aperturas de documentación técnica e económica, serán públicas realizaranse na sala anexa ao servizo de contratación do Concello de Vigo.
 • Data de calificación de documentación administrativa: 26/10/2016 10:00h
 • Data de apertura técnica: 26/10/2016 11:00h
 • Data de apertura económica: 17/11/2016 10:00h

Adxudicación

 • Data formalización do contrato: 28/12/2016
 • Adxudicatario: XESTION AMBIENTAL DE CONTRATAS, S.L.
 • Importe de adxudicación: 330.170,34 € (IVE engadido)

Pregos e documentación:

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información