Escudo Concello de Vigo

Perfil de Contratante - Adxudicado

 • Organismo: Concello de Vigo
 • Órgano de contratación: Xunta de Goberno

Datos Xerais

 • Estado: Adxudicado
 • Nome: CONTRATACIÓN POR LOTES, POLA MODALIDADE DE PROCEDEMENTO ABERTO, DAS OBRAS DE INSTALACIÓN DE PAVIMENTOS DEPORTIVOS ELÁSTICOS NA PISTA VERMELLA DO COMPLEXO DEPORTIVO DAS TRAVESAS E NO PAVILLÓN
 • Expediente: 15265/333
 • Tipo de contrato: Obras
 • Tipo de procedimiento: Aberto
 • Orzamento da licitación: 219.999,99 € (IVE non engadido)
 • Tipo de financiación: Fondos propios.
 • URL: https://sede.vigo.org/expedientes/perfilcontratante/licitacion.jsp?id=689

Lotes

 • Lote 2, obras de instalación de pavimentos elástic
  • Importe: 112.721,74 € (IVE engadido)
 • Instalación pavimentos deportivos elásticos na pis
  • Importe: 107.278,25 € (IVE engadido)

Publicación

 • Publicación no Perfil de Contratante: 19/10/2016 14:16h
 • Publicación BOP: 25/10/2016
 • Publicación DOG: 27/10/2016

Presentación de Ofertas

 • Data fin de presentación: 22/11/2016

Apertura

 • Apertura: As aperturas de documentación técnica e económica, serán públicas realizaranse na sala anexa ao servizo de contratación do Concello de Vigo.
 • Data de calificación de documentación administrativa: 25/11/2016 10:00h
 • Data de apertura técnica: 25/11/2016 10:00h
 • Data de apertura económica: 09/12/2016 08:30h

Adxudicación

 • Lote 2, obras de instalación de pavimentos elástic
  • Data formalización do contrato: 30/12/2016
  • Adxudicatario: CONSTRUCCIONES ABAL, S.A.
  • Importe de adxudicación: 112.721,74 € (IVE engadido
 • Instalación pavimentos deportivos elásticos na pis
  • Data formalización do contrato: 30/12/2016
  • Adxudicatario: Galitec Desarrollos Tecnológicos, S.L.
  • Importe de adxudicación: 97.889 € (IVE engadido

Pregos e documentación:

 • Anuncio (60.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 19/10/2016 14:07h
 • Prego administrativo (420.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 19/10/2016 14:08h
 • Prego técnico (2579.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 19/10/2016 14:08h
 • Prego técnico (2625.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 19/10/2016 14:08h
 • Proxecto (2855.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 24/10/2016 12:26h
 • Proxecto (2533.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 24/10/2016 12:27h
 • Informe criterios valorables por xuizo de valor (341.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 07/12/2016 11:38h
 • Clasificación de ofertas (18.0 Kbytes odt).
  Timestamp publicación automática: 23/12/2016 11:14h
 • Adxudicación (115.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 11/01/2017 14:23h

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información