Escudo Concello de Vigo

Perfil de Contratante - Adxudicado

 • Organismo: Concello de Vigo
 • Órgano de contratación: Xunta de Goberno

Datos Xerais

 • Estado: Adxudicado
 • Nome: CONTRATACIÓN DE SERVIZOS DE ACTUALIZACIÓN E MANTEMENTO CATASTRAL, INTEGRACIÓN COA PLATAFORMA MUNICIPAL VCI+ E ACTUALIZACIÓN DE BASES DE DATOS TRIBUTARIAS.
 • Expediente: 2288/500
 • Tipo de contrato: Servizos
 • Tipo de procedimiento: Aberto
 • Orzamento da licitación: 1.440.000 € (IVE non engadido)
 • Tipo de financiación: Fondos propios.
 • URL: https://sede.vigo.org/expedientes/perfilcontratante/licitacion.jsp?id=691

Lotes

 • Actualización e mantemento catastral, integración
  • Importe: 720.000 € (IVE engadido)
 • Servizos de actualización e mantemento catastral,
  • Importe: 720.000 € (IVE engadido)

Publicación

 • Publicación no Perfil de Contratante: 16/12/2021 10:21h
 • Publicación DOUE: 25/10/2016
 • Publicación BOP: 07/11/2016
 • Publicación DOG: 08/11/2016
 • Publicación BOE: 14/11/2016

Presentación de Ofertas

 • Data fin de presentación: 02/12/2016

Apertura

 • Apertura: As aperturas de documentación técnica e económica, serán públicas realizaranse na sala anexa ao servizo de contratación do Concello de Vigo.
 • Data de calificación de documentación administrativa: 07/12/2016 10:00h
 • Data de apertura técnica: 07/12/2016 10:00h
 • Data de apertura económica: 25/01/2017 10:00h

Adxudicación

 • Actualización e mantemento catastral, integración
  • Data formalización do contrato: 24/05/2017
  • Adxudicatario: SERVICIOS DE COLABORACIÓN INTEGRAL, S.L.
  • Importe de adxudicación: 720.000 € (IVE engadido
 • Servizos de actualización e mantemento catastral,
  • Data formalización do contrato: 24/05/2017
  • Importe de adxudicación: 720.000 € (IVE engadido

Pregos e documentación:

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información