Escudo Concello de Vigo

Perfil de Contratante - Formalizada

 • Organismo: Concello de Vigo
 • Órgano de contratación: Xunta de Goberno

Datos Xerais

 • Estado: Formalizada
 • Nome: CONTRATO MAIOR DE OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA RÚA BUEU
 • Expediente: 4096/440
 • Tipo de contrato: Obras
 • Tipo de procedimiento: Aberto
 • Orzamento da licitación: 682.138,4 € (IVE non engadido)
 • Tipo de financiación: Fondos propios.
 • Observacións: No Diario Oficial de Galicia número 224, e no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra número 224, ambos de data 23-11-2016, publicouse o anuncio da CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA RÚA BUEU, expediente 4096-440. No apartado 4.-a) de ambos anuncios publicados di: Orzamento base de licitación: a)Importe total: 682.138,4 euros (IVE engadido) O contido dese apartado debe decir: Orzamento base de licitación: a)Importe neto: 682.138,4 euros; Importe total: 825.387,46 euros.
 • URL: https://sede.vigo.org/expedientes/perfilcontratante/licitacion.jsp?id=718

Publicación

 • Publicación no Perfil de Contratante: 17/11/2016 10:35h
 • Publicación DOG: 23/11/2016
 • Publicación BOP: 23/11/2016
 • Publicación BOP: 29/06/2017

Presentación de Ofertas

 • Data fin de presentación: 19/12/2016

Apertura

 • Apertura: As aperturas de documentación técnica e económica, serán públicas realizaranse na sala anexa ao servizo de contratación do Concello de Vigo.
 • Data de calificación de documentación administrativa: 23/12/2016 08:30h
 • Data de apertura técnica: 23/12/2016 08:30h
 • Data de apertura económica: 13/03/2017 11:00h

Adxudicación

 • Data formalización do contrato: 08/06/2017
 • Adxudicatario: MISTURAS OBRAS E PROXECTOS S.A.
 • Importe de adxudicación: 628.366,31 € (IVE engadido)

Pregos e documentación:

 • Prego administrativo (419.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 17/11/2016 10:29h
 • Proxecto (28961.0 Kbytes zip).
  Timestamp publicación automática: 17/11/2016 10:32h
 • Anuncio (33.0 Kbytes odt).
  Timestamp publicación automática: 24/11/2016 10:25h
 • Informe criterios xuízo de valor (226.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 09/03/2017 14:39h
 • Anexo (448.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 09/03/2017 14:40h
 • Acordo de clasificación de ofertas (108.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 27/04/2017 12:13h
 • Adxudicación (118.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 15/06/2017 09:13h

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP
Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información