Escudo Concello de Vigo

Perfil de Contratante - Adxudicado

 • Organismo: Concello de Vigo
 • Órgano de contratación: Xunta de Goberno

Datos Xerais

 • Estado: Adxudicado
 • Nome: CONTRATO MAIOR DE OBRAS POLO PROCEDEMENTO ABERTO PARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE REFORMA DO CAMPO DE FUTBOL A BANDEIRA-CARBALLAL FASE I
 • Expediente: 15342/333
 • Tipo de contrato: Obras
 • Tipo de procedimiento: Aberto
 • Orzamento da licitación: 680.000 € (IVE non engadido)
 • Tipo de financiación: Fondos propios.
 • Observacións: No BOP núm. 229, de data 30-11-2016, publicouse anuncio desta contratación cun erro na clasificación esixida no apartado 6. A CLASIFICACIÓN CORRECTA É A SEGUINTE: Grupo C; subgrupo 6, categoría 2, e Grupo I; subgrupo 9; categoría 1.
 • URL: https://sede.vigo.org/expedientes/perfilcontratante/licitacion.jsp?id=719

Publicación

 • Publicación no Perfil de Contratante: 25/11/2016 13:35h
 • Publicación BOP: 30/11/2016
 • Publicación DOG: 01/12/2016
 • Publicación BOP: 19/05/2017

Presentación de Ofertas

 • Data fin de presentación: 27/12/2016

Apertura

 • Apertura: As aperturas de documentación técnica e económica, serán públicas realizaranse na sala anexa ao servizo de contratación do Concello de Vigo.
 • Data de calificación de documentación administrativa: 11/01/2017 10:00h
 • Data de apertura técnica: 18/01/2017 10:00h
 • Data de apertura económica: 20/02/2017 10:00h

Adxudicación

 • Data formalización do contrato: 27/04/2017
 • Adxudicatario: CONSTRUCCIÓNS OBRAS E VIAIS, S.A. (COVSA)
 • Importe de adxudicación: 534.344 € (IVE engadido)

Pregos e documentación:

 • Prego administrativo (402.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 25/11/2016 13:29h
 • Proxecto (16262.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 25/11/2016 13:29h
 • Anuncio (86.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 29/11/2016 13:22h
 • Informe criterios xuízo de valor (414.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 16/02/2017 10:22h
 • Adxudicación (114.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 26/04/2017 09:32h
  Modificación: 26/04/2017 09:49h
 • Anuncio de formalización (156.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 19/05/2017 08:56h

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información