Escudo Concello de Vigo

Perfil de Contratante - Modificación de contratos

 • Organismo: Concello de Vigo
 • Órgano de contratación: Xunta de Goberno

Datos Xerais

 • Estado: Modificación de contratos
 • Nome: CONTRATO MAIOR DE OBRAS PARA A MELLORA DA ACCESIBILIDADE PEONIL ENTRE A PORTAL DO SOL E ABELEIRA MENÉNDEZ (FASE II)
 • Expediente: 4095/440
 • Tipo de contrato: Obras
 • Tipo de procedimiento: Aberto
 • Orzamento da licitación: 1.009.187,23 € (IVE non engadido)
 • Tipo de financiación: Europea.
 • Observacións: Este proxecto é susceptible de cofinanciamento polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) nunha porcentaxe do 80%- PROXECTO EDUSI VIGO VERTICAL. Se finalmente é aceptada a súa proposta vai aparecer na lista pública prevista no artigo 115, apartado 2 do Regulamento (UE) 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello de 17 decembro de 2013
 • Perfil
 • Fondo Europeo de Desarrollo Regional
 • URL: https://sede.vigo.org/expedientes/perfilcontratante/licitacion.jsp?id=721

Publicación

 • Publicación no Perfil de Contratante: 03/04/2018 14:02h
 • Publicación BOP: 12/12/2016
 • Publicación DOG: 12/12/2016

Presentación de Ofertas

 • Data fin de presentación: 09/01/2017

Apertura

 • Apertura: As aperturas de documentación técnica e económica, serán públicas realizaranse na sala anexa ao servizo de contratación do Concello de Vigo.
 • Data de calificación de documentación administrativa: 18/01/2017 10:00h
 • Data de apertura técnica: 18/01/2017 10:00h
 • Data de apertura económica: 20/03/2017 10:00h

Adxudicación

 • Data formalización do contrato: 18/05/2017
 • Adxudicatario: CIVIS GLOBAL, S.L.
 • Importe de adxudicación: 755.780,52 € (IVE engadido)

Pregos e documentación:

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información