Escudo Concello de Vigo

Perfil de Contratante - Evaluación

 • Organismo: Concello de Vigo
 • Órgano de contratación: Concelleiro de Área

Datos Xerais

 • Estado: Evaluación
 • Nome: OBRAS DE AXARDINAMENTO DE ILLOTE NO ENTORNO DO CENTRO CULTURAL E RECREATIVO DE CABRAL
 • Expediente: 9190/446
 • Tipo de contrato: Obras
 • Tipo de procedimiento: Contrato menor
 • Orzamento da licitación: 57.246,85 € (IVE non engadido)
 • Tipo de financiación: Fondos propios.
 • Observacións: Detectado un erro no importe do contrato sinalado no anuncio de contrato menor de obras para o axardinamento de illote no entorno do Centro Cultural e Recreativo de Cabral, expte. 9190/446, faise a seguinte aclaración: no anuncio indícase un importe de licitación de 39.757,52 euros (IVE incluído), sendo este o importe de execución material das obras e non o importe de licitación. O importe de licitación correcto é 57.246,85 euros (IVE incluído)."
 • URL: https://sede.vigo.org/expedientes/perfilcontratante/licitacion.jsp?id=725

Publicación

 • Publicación no Perfil de Contratante: 12/12/2016 12:45h

Presentación de Ofertas

 • Data fin de presentación: 15/12/2016

Apertura

 • Apertura: Os sobres abriranse en sesión pública, nas dependencias do Servizo de Montes, Parques e Xardíns.
 • Data de calificación de documentación administrativa: 16/12/2016 10:00h
 • Data de apertura técnica: 16/12/2016 10:00h
 • Data de apertura económica: 16/12/2016 10:00h

Pregos e documentación:

 • Anuncio (87.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 12/12/2016 12:43h
 • Memoria (647.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 12/12/2016 12:44h
 • Planos (13535.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 12/12/2016 12:44h
 • Presuposto (72.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 12/12/2016 12:45h
 • Informe (36.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 15/12/2016 11:34h

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información