Escudo Concello de Vigo

Perfil de Contratante - Evaluación

 • Organismo: Concello de Vigo
 • Órgano de contratación: Concelleiro de Área

Datos Xerais

 • Estado: Evaluación
 • Nome: OBRAS DE ACONDICIONAMENTO DE ÁREA DE DESCANSO EN LOUREIRO (CABRAL)
 • Expediente: 9187/446
 • Tipo de contrato: Obras
 • Tipo de procedimiento: Contrato menor
 • Orzamento da licitación: 43.251,62 € (IVE non engadido)
 • Tipo de financiación: Fondos propios.
 • Observacións: Detectado un erro no importe do contrato sinalado no anuncio de contrato menor de obras para o acondicionamento dunha área de descanso en Loureiro (Cabral), expte. 9187/446, faise a seguinte aclaración: no anuncio indícase un importe de licitación de 30.037,93 euros (IVE incluído), sendo este o importe de execución material das obras e non o importe de licitación. O importe de licitación correcto é 43.251,62 euros (IVE incluído)."
 • URL: https://sede.vigo.org/expedientes/perfilcontratante/licitacion.jsp?id=726

Publicación

 • Publicación no Perfil de Contratante: 12/12/2016 12:58h

Presentación de Ofertas

 • Data fin de presentación: 15/12/2016

Apertura

 • Apertura: Os sobres abriranse en sesión pública, nas dependencias do Servizo de Montes, Parques e Xardíns.
 • Data de calificación de documentación administrativa: 16/12/2016 09:00h
 • Data de apertura técnica: 16/12/2016 09:00h
 • Data de apertura económica: 16/12/2016 09:00h

Pregos e documentación:

 • Anuncio (87.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 12/12/2016 12:51h
 • Memoria (648.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 12/12/2016 12:51h
 • Planos (14033.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 12/12/2016 12:51h
 • Presuposto (75.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 12/12/2016 12:52h
 • Informe (37.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 15/12/2016 11:32h

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información