Escudo Concello de Vigo

Perfil de Contratante - Adxudicado

 • Organismo: Concello de Vigo
 • Órgano de contratación: Xunta de Goberno

Datos Xerais

 • Estado: Adxudicado
 • Nome: CONTRATACIÓN, POR PROCEDENTO ABERTO, DAS OBRAS DE REFORMA DA ESTRUTURA E PAVIMENTO DO PAVILLÓN DO MONTE DA MINA-CASTRELOS.
 • Expediente: 15922/333
 • Tipo de contrato: Obras
 • Tipo de procedimiento: Aberto
 • Orzamento da licitación: 259.182 € (IVE non engadido)
 • Tipo de financiación: Fondos propios.
 • Observacións: O día 14 de xuño poderanse realizar visitas á instalación deportiva obxecto do contrato. As visitas deberán solicitarse previamente no enderezo electrónico joseangel.lago@vigo.org , identificando nome da empresa, cif, nome e dni do responsable. O horario das visitas será de 09:00h a 10:00h en función das solicitudes.
 • URL: https://sede.vigo.org/expedientes/perfilcontratante/licitacion.jsp?id=794

Publicación

 • Publicación no Perfil de Contratante: 23/05/2017 08:15h
 • Publicación BOP: 23/05/2017
 • Publicación DOG: 23/05/2017

Presentación de Ofertas

 • Data fin de presentación: 19/06/2017

Apertura

 • Apertura: As aperturas de documentación técnica e económica, serán públicas realizaranse na sala anexa ao servizo de contratación do Concello de Vigo.
 • Data de calificación de documentación administrativa: 23/06/2017 09:30h
 • Data de apertura técnica: 23/06/2017 09:30h
 • Data de apertura económica: 10/07/2017 10:00h

Adxudicación

 • Data formalización do contrato: 18/10/2017
 • Adxudicatario: Planificación, Desarrollo y Gestión de Cons. S.A.
 • Importe de adxudicación: 208.950 € (IVE engadido)

Pregos e documentación:

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información