Escudo Concello de Vigo

Perfil de Contratante - Adxudicado

 • Organismo: Concello de Vigo
 • Órgano de contratación: Xunta de Goberno

Datos Xerais

 • Estado: Adxudicado
 • Nome: HUMANIZACIÓN DA RÚA GARCÍA LORCA
 • Expediente: 4486/440
 • Tipo de contrato: Obras
 • Tipo de procedimiento: Aberto
 • Orzamento da licitación: 1.459.925,22 € (IVE non engadido)
 • Tipo de financiación: Fondos propios.
 • URL: https://sede.vigo.org/expedientes/perfilcontratante/licitacion.jsp?id=808

Publicación

 • Publicación no Perfil de Contratante: 11/07/2017 11:00h
 • Publicación BOP: 12/07/2017
 • Publicación DOG: 18/07/2017

Presentación de Ofertas

 • Data fin de presentación: 14/08/2017

Apertura

 • Apertura: As aperturas de documentación técnica e económica, serán públicas realizaranse na sala anexa ao servizo de contratación do Concello de Vigo.
 • Data de calificación de documentación administrativa: 21/08/2017 10:00h
 • Data de apertura técnica: 21/08/2017 10:00h
 • Data de apertura económica: 18/09/2017 10:00h

Adxudicación

 • Data formalización do contrato: 25/10/2017
 • Adxudicatario: ORECO, S.A.
 • Importe de adxudicación: 1.105.893,35 € (IVE engadido)

Pregos e documentación:

 • Prego de cláusulas administrativas particulares (435.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 11/07/2017 11:00h
 • Prego de prescripcións técnicas particulares (1755.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 11/07/2017 11:00h
 • Anuncio (55.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 11/07/2017 11:16h
 • Anexo (1330.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 11/07/2017 11:17h
 • Anexo (250.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 11/07/2017 11:18h
 • Anexo (768.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 11/07/2017 11:18h
 • Anexo (469.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 11/07/2017 11:18h
 • Anexo (2293.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 11/07/2017 11:18h
 • Anexo (18677.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 11/07/2017 11:18h
 • Anexo (267.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 11/07/2017 11:18h
 • Anexo (306.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 11/07/2017 11:20h
 • Anexo (499.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 11/07/2017 11:20h
 • Anexo (204.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 11/07/2017 11:20h
 • Anexo (255.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 11/07/2017 11:21h
 • Anexo (191.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 11/07/2017 11:21h
 • Anexo (254.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 11/07/2017 11:21h
 • Anexo (195.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 11/07/2017 11:21h
 • Anexo (336.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 11/07/2017 11:21h
 • Plan de seguridade e saude (2915.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 11/07/2017 11:21h
 • Presuposto (1139.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 11/07/2017 11:22h
 • Anexo (2061.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 11/07/2017 11:22h
 • Planos (2634.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 11/07/2017 11:23h
 • Planos (384.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 11/07/2017 11:23h
 • Planos (1612.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 11/07/2017 11:23h
 • Planos (1316.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 11/07/2017 11:23h
 • Planos (261.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 11/07/2017 11:24h
 • Planos (1165.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 11/07/2017 11:24h
 • Planos (6344.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 11/07/2017 11:26h
 • Planos (1917.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 11/07/2017 11:26h
 • Planos (2463.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 11/07/2017 11:27h
 • Planos (5679.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 11/07/2017 11:27h
 • Planos (729.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 11/07/2017 11:27h
 • Planos (1446.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 11/07/2017 11:27h
 • Anexo (3614.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 11/07/2017 11:28h
 • Anexo (191.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 11/07/2017 11:28h
 • Anexo (36.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 11/07/2017 11:28h
  Modificación: 11/07/2017 11:28h
 • Informe criterios xuízo de valor (232.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 14/09/2017 12:01h
 • Anexo (572.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 14/09/2017 12:02h
 • Acordo de clasificación de ofertas (99.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 09/10/2017 13:19h
 • Adxudicación (79.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 20/10/2017 12:58h
 • Anuncio de formalización (181.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 14/11/2017 09:12h

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información