Escudo Concello de Vigo

Perfil de Contratante - Adxudicado

 • Organismo: Concello de Vigo
 • Órgano de contratación: Xunta de Goberno

Datos Xerais

 • Estado: Adxudicado
 • Nome: Obras para a substitución de firmes en contornos patrimoniais de Vigo (3 lotes)
 • Expediente: 4653/440
 • Tipo de contrato: Obras
 • Tipo de procedimiento: Aberto
 • Orzamento da licitación: 902.144,96 € (IVE non engadido)
 • Tipo de financiación: Cofinanciado Deputación Provincial.
 • Observacións: Este contrato esta financiado pola Deputación Provincial de Pontevedra de acordo ao CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA E O EXCMO. CONCELLO DE VIGO PARA A EXECUCIÓN DE OBRAS DE SUBSTITUCIÓN DE FIRMES EN VIAIS MUNICIPAIS NAS DIFERENTES PARROQUIAS DO CONCELLO DE VIGO .
 • Perfil
 • Cofinanciado coa Deputación Provincial de Pontevedra
 • URL: https://sede.vigo.org/expedientes/perfilcontratante/licitacion.jsp?id=816

Lotes

 • Lote 1, Vigo Centro
  • Importe: 251.443,26 € (IVE engadido)
 • Lote 2, Vigo Norte
  • Importe: € (IVE engadido)
 • Lote 3, Vigo Sur
  • Importe: € (IVE engadido)

Publicación

 • Publicación no Perfil de Contratante: 26/07/2017 10:15h
 • Publicación BOP: 02/08/2017
 • Publicación DOG: 04/08/2017

Presentación de Ofertas

 • Data fin de presentación: 30/08/2017

Apertura

 • Apertura: As aperturas de documentación técnica e económica, serán públicas realizaranse na sala anexa ao servizo de contratación do Concello de Vigo.
 • Data de calificación de documentación administrativa: 04/09/2017 10:00h
 • Data de apertura económica: 04/09/2017 10:00h

Adxudicación

 • Lote 1, Vigo Centro
  • Data formalización do contrato: 03/10/2017
  • Adxudicatario: NEXIA INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.
  • Importe de adxudicación: 179.170,67 € (IVE engadido
 • Lote 2, Vigo Norte
  • Data formalización do contrato: 25/10/2017
  • Adxudicatario: NEXIA INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.
  • Importe de adxudicación: 176.750,18 € (IVE engadido
 • Lote 3, Vigo Sur
  • Data formalización do contrato: 25/10/2017
  • Adxudicatario: NEXIA INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.
  • Importe de adxudicación: 163.328,03 € (IVE engadido

Pregos e documentación:

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información