Escudo Concello de Vigo

Perfil de Contratante - Adxudicado

 • Organismo: Concello de Vigo
 • Órgano de contratación: Concelleiro de Área

Datos Xerais

 • Estado: Adxudicado
 • Nome: OBRAS DE CANALIZACIÓN DE ACOMETIDA DE ABASTECEMENTO DE AUGA
 • Expediente: 9665/446
 • Tipo de contrato: Obras
 • Tipo de procedimiento: Contrato menor
 • Orzamento da licitación: 2.741,85 € (IVE non engadido)
 • Tipo de financiación: Fondos propios.
 • URL: https://sede.vigo.org/expedientes/perfilcontratante/licitacion.jsp?id=819

Publicación

 • Publicación no Perfil de Contratante: 27/07/2017 13:00h

Presentación de Ofertas

 • Data fin de presentación: 03/08/2017

Apertura

 • Apertura: As aperturas de documentación técnica e económica, serán públicas e realizaranse nas dependenzas municipais do servizo de Montes, Parques e Xardíns do Concello de Vigo.
 • Data de apertura económica: 08/08/2017 09:00h

Adxudicación

 • Adxudicatario: ACEVI SL.
 • Importe de adxudicación: 1.992,63 € (IVE engadido)

Pregos e documentación:

 • Anuncio (115.0 Kbytes pdf).
  Timestamp publicación automática: 27/07/2017 13:00h

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP
Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información