Escudo Concello de Vigo

Perfil de Contratante - Adxudicado

 • Organismo: Concello de Vigo
 • Órgano de contratación: Xunta de Goberno

Datos Xerais

 • Estado: Adxudicado
 • Nome: CONTRATO MAIOR DE OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA RÚA MARQUÉS DE VALTERRA (FASE II)
 • Expediente: 4838/440
 • Tipo de contrato: Obras
 • Tipo de procedimiento: Aberto
 • Orzamento da licitación: 871.135,82 € (IVE non engadido)
 • Tipo de financiación: Europea.
 • Observacións: Este proxecto é susceptible de cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) nunha porcentaxe do 80%- PROXECTO EDUSI VIGO VERTICAL. Se finalmente é aceptada a súa proposta vai aparecer na lista pública prevista no artigo 115, apartado 2 do Regulamento (UE) 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello de 17 decembro de 2013.
 • Perfil
 • Fondo Europeo de Desarrollo Regional
 • URL: https://sede.vigo.org/expedientes/perfilcontratante/licitacion.jsp?id=872

Publicación

 • Publicación no Perfil de Contratante: 18/10/2017 10:10h
 • Publicación DOG: 23/10/2017
 • Publicación BOP: 25/10/2017

Presentación de Ofertas

 • Data fin de presentación: 20/11/2017

Apertura

 • Apertura: As aperturas de documentación técnica e económica, serán públicas realizaranse na sala anexa ao servizo de contratación do Concello de Vigo.
 • Data de calificación de documentación administrativa: 23/11/2017 10:00h
 • Data de apertura técnica: 23/11/2017 10:00h
 • Data de apertura económica: 14/12/2017 12:00h

Adxudicación

 • Data formalización do contrato: 29/12/2017
 • Adxudicatario: XESTION AMBIENTAL DE CONTRATAS, S.L.
 • Importe de adxudicación: 652.480,73 € (IVE engadido)

Pregos e documentación:

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información