Escudo Concello de Vigo

Perfil de Contratante - Adxudicado

 • Organismo: Concello de Vigo
 • Órgano de contratación: Xunta de Goberno

Datos Xerais

 • Estado: Adxudicado
 • Nome: CONTRATACIÓN POR PROCEDEMENTO ABERTO DA XESTIÓN DOS RESIDUOS PROCEDENTES DE CONSTRUCIÓNS E DEMOLICIÓNS XERADOS POLO TALLER DO SERVIZO DE VÍAS E OBRAS DO CONCELLO DE VIGO.
 • Expediente: 79712/250
 • Tipo de contrato: Servizos
 • Tipo de procedimiento: Aberto
 • Orzamento da licitación: 200.000 € (IVE non engadido)
 • Tipo de financiación: Fondos propios.
 • URL: https://sede.vigo.org/expedientes/perfilcontratante/licitacion.jsp?id=890

Publicación

 • Publicación no Perfil de Contratante: 30/11/2017 14:13h
 • Publicación DOUE: 02/12/2017
 • Publicación BOP: 13/12/2017
 • Publicación BOE: 16/12/2017
 • Publicación DOG: 20/12/2017

Presentación de Ofertas

 • Data fin de presentación: 17/01/2018

Apertura

 • Apertura: As aperturas de documentación técnica e económica, serán públicas realizaranse na sala anexa ao servizo de contratación do Concello de Vigo.
 • Data de calificación de documentación administrativa: 22/01/2018 10:00h
 • Data de apertura económica: 22/01/2018 10:00h

Adxudicación

 • Data formalización do contrato: 22/03/2018
 • Adxudicatario: GONZALEZ COUCEIRO S.L.U.
 • Importe de adxudicación: 200.000 € (IVE engadido)

Pregos e documentación:

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP
Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información