Escudo Concello de Vigo

Perfil de Contratante - Adxudicado

 • Organismo: Concello de Vigo
 • Órgano de contratación: Xunta de Goberno

Datos Xerais

 • Estado: Adxudicado
 • Nome: "HUMANIZACIÓN DA RÚA VÍA NORTE, ENTRE URZAIZ E ESCULTOR GREGORIO FERNÁNDEZ"
 • Expediente: 4988/440
 • Tipo de contrato: Obras
 • Tipo de procedimiento: Aberto
 • Orzamento da licitación: 2.301.549,34 € (IVE non engadido)
 • Tipo de financiación: Fondos propios.
 • URL: https://sede.vigo.org/expedientes/perfilcontratante/licitacion.jsp?id=895

Publicación

 • Publicación no Perfil de Contratante: 19/12/2017 14:30h
 • Publicación BOP: 28/12/2017
 • Publicación DOG: 04/01/2018

Presentación de Ofertas

 • Data fin de presentación: 30/01/2018

Apertura

 • Apertura: As aperturas de documentación técnica e económica, serán públicas realizaranse na sala anexa ao servizo de contratación do Concello de Vigo.
 • Data de calificación de documentación administrativa: 05/02/2018 11:00h
 • Data de apertura técnica: 05/02/2018 11:00h
 • Data de apertura económica: 04/04/2018 10:00h

Adxudicación

 • Data formalización do contrato: 21/05/2018
 • Adxudicatario: CIVIS GLOBAL, S.L.
 • Importe de adxudicación: 1.687.265,82 € (IVE engadido)

Pregos e documentación:

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP
Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información