Escudo Concello de Vigo

Perfil de Contratante - Adxudicado

 • Organismo: Concello de Vigo
 • Órgano de contratación: Xunta de Goberno

Datos Xerais

 • Estado: Adxudicado
 • Nome: CONTRATO MAIOR OBRAS DE HUMANIZACIÓN DO ENCONTRO DA RÚA SANJURJO BADÍA CO BARRIO DAS FLORES
 • Expediente: 5107/440
 • Tipo de contrato: Obras
 • Tipo de procedimiento: Aberto
 • Orzamento da licitación: 595.000 € (IVE non engadido)
 • Tipo de financiación: Fondos propios.
 • Observacións: Faise constar que na sesión da Mesa de Contratación celebrada o 09-04-2018 o xefe do Servizo Administrativo e Control Orzamentario da Área de Fomento, aclara que o anexo ao informe contén un erro na valoración da empresa PETROLAM, S.L.U, no apartado A "REVISIÓN DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABLECIDOS NO APARTADO 7.A DAS FEC", presentación da "MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA. Onde di"Non Cumpre. O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas", debe dicir "Cumpre. O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas"
 • URL: https://sede.vigo.org/expedientes/perfilcontratante/licitacion.jsp?id=898

Publicación

 • Publicación no Perfil de Contratante: 26/12/2017 08:56h
 • Publicación BOP: 29/12/2017
 • Publicación DOG: 18/01/2018

Presentación de Ofertas

 • Data fin de presentación: 13/02/2018

Apertura

 • Apertura: As aperturas de documentación técnica e económica, serán públicas realizaranse na sala anexa ao servizo de contratación do Concello de Vigo.
 • Data de calificación de documentación administrativa: 19/02/2018 10:00h
 • Data de apertura técnica: 19/02/2018 10:00h
 • Data de apertura económica: 12/04/2018 10:00h

Adxudicación

 • Data formalización do contrato: 06/06/2018
 • Adxudicatario: ORESA, S.L.
 • Importe de adxudicación: 454.877,49 € (IVE engadido)

Pregos e documentación:

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información