Escudo Concello de Vigo

Perfil de Contratante - Adxudicado

 • Organismo: Concello de Vigo
 • Órgano de contratación: Xunta de Goberno

Datos Xerais

 • Estado: Adxudicado
 • Nome: CONTRATO MAIOR OBRAS DE HUMANIZACIÓN DE BEIRARRÚAS DA AVDA. ATLÁNTIDA
 • Expediente: 5105/440
 • Tipo de contrato: Obras
 • Tipo de procedimiento: Aberto
 • Orzamento da licitación: 470.398,94 € (IVE non engadido)
 • Tipo de financiación: Fondos propios.
 • URL: https://sede.vigo.org/expedientes/perfilcontratante/licitacion.jsp?id=899

Publicación

 • Publicación no Perfil de Contratante: 26/12/2017 12:36h
 • Publicación BOP: 29/12/2017
 • Publicación DOG: 18/01/2018

Presentación de Ofertas

 • Data fin de presentación: 13/02/2018

Apertura

 • Apertura: As aperturas de documentación técnica e económica, serán públicas realizaranse na sala anexa ao servizo de contratación do Concello de Vigo.
 • Data de calificación de documentación administrativa: 19/02/2018 10:00h
 • Data de apertura técnica: 19/02/2018 10:00h
 • Data de apertura económica: 30/04/2018 12:00h

Adxudicación

 • Data formalización do contrato: 13/07/2018
 • Adxudicatario: NAROM, S.L.
 • Importe de adxudicación: 352.328,8 € (IVE engadido)

Pregos e documentación:

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP
Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información