Escudo Concello de Vigo

Perfil de Contratante - Adxudicado

 • Organismo: Concello de Vigo
 • Órgano de contratación: Xunta de Goberno

Datos Xerais

 • Estado: Adxudicado
 • Nome: OBRAS DE CONSTRUCIÓN DUN PARQUE INFANTIL, PISTA DEPORTIVA E ÁREA DE DESCANSO EN NAVIA
 • Expediente: 10114/446
 • Tipo de contrato: Obras
 • Tipo de procedimiento: Aberto
 • Orzamento da licitación: 1.100.000 € (IVE non engadido)
 • Tipo de financiación: Fondos propios.
 • Observacións: A puntuación correspondente a CONSTRUCCIONES OREGA, S.L. polo apartado ?Medidas que propón o licitador para controlar e garantir a calidade dos traballos a executar? do Plan de control de calidade son 5,50 puntos, como indican as táboas, e non 5,00 puntos como se indica no texto do informe, concretamente na primeira liña da páxina 8.
 • URL: https://sede.vigo.org/expedientes/perfilcontratante/licitacion.jsp?id=903

Publicación

 • Publicación no Perfil de Contratante: 26/12/2017 13:03h
 • Publicación BOP: 29/12/2017
 • Publicación DOG: 17/01/2018

Presentación de Ofertas

 • Data fin de presentación: 12/02/2018

Apertura

 • Apertura: As aperturas de documentación técnica e económica, serán públicas realizaranse na sala anexa ao servizo de contratación do Concello de Vigo.
 • Data de calificación de documentación administrativa: 22/02/2018 12:00h
 • Data de apertura técnica: 22/02/2018 12:00h
 • Data de apertura económica: 22/03/2018 10:00h

Adxudicación

 • Data formalización do contrato: 04/07/2018
 • Adxudicatario: Construcciones Cernadas, S.L.
 • Importe de adxudicación: 859.650 € (IVE engadido)

Pregos e documentación:

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP
Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información