Escudo Concello de Vigo

Perfil de Contratante - Adxudicado

 • Organismo: Concello de Vigo
 • Órgano de contratación: Xunta de Goberno

Datos Xerais

 • Estado: Adxudicado
 • Nome: Procedemento aberto para contratación obras mellora de beirarrúas na Avda. Castelao entre nº 1 e nº 9
 • Expediente: 984/440
 • Tipo de contrato: Obras
 • Tipo de procedimiento: Aberto
 • Orzamento da licitación: 125.000 € (IVE non engadido)
 • Tipo de financiación: Fondos propios.
 • URL: https://sede.vigo.org/expedientes/perfilcontratante/licitacion.jsp?id=92

Publicación

 • Publicación no Perfil de Contratante: 20/09/2011 12:49h
 • Publicación DOG: 27/09/2011
 • Publicación BOP: 30/09/2011

Presentación de Ofertas

 • Data fin de presentación: 13/10/2011

Apertura

 • Apertura: As aperturas de documentación técnica e económica, serán públicas realizaranse na sala anexa ao servizo de contratación do Concello de Vigo.
 • Data de calificación de documentación administrativa: 18/10/2011 11:30h
 • Data de apertura económica: 25/11/2011 09:30h

Adxudicación

 • Data formalización do contrato: 12/01/2012
 • Importe de adxudicación: 112.500 € (IVE engadido)

Pregos e documentación:

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información