Escudo Concello de Vigo

Perfil de Contratante - Adxudicado

  • Organismo: Concello de Vigo
  • Órgano de contratación: Xunta de Goberno

Datos Xerais

  • Estado: Adxudicado
  • Nome: Adxuducción de quioscos nas praias de Vigo para a tempada estival 2018
  • Expediente: 13046/306
  • Tipo de contrato: Patrimonial
  • Tipo de procedimiento: Aberto
  • Observacións: A documentación do expediente poderá obterse no seguinte enderezo web: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=qvCdc0P7041vYnTkQN0%2FZA%3D%3D
  • URL: https://sede.vigo.org/expedientes/perfilcontratante/licitacion.jsp?id=937

Publicación

  • Publicación no Perfil de Contratante: 08/05/2018 00:00h

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP
Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información