Escudo Concello de Vigo

Perfil de Contratante - Proxectos de Obra

 • Organismo: Concello de Vigo
 • Órgano de contratación: Xunta de Goberno

Datos Xerais

 • Estado: Proxectos de Obra
 • Nome: CONTRATO MAIOR OBRAS DE REHABILITACIÓN E TRANSFORMACIÓN DO CONTORNO URBANO DA GRAN VÍA - ENTRE A RÚA MARÍA BERDIALES E A RÚA VENEZUELA
 • Expediente: 76/441
 • Tipo de contrato: Obras
 • Tipo de procedimiento: Aberto
 • Orzamento da licitación: 4.289.142,97 € (IVE non engadido)
 • Tipo de financiación: Europea.
 • Observacións: Este proxecto é susceptible de ser cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) nunha porcentaxe do 80%- PROXECTO EDUSI VIGO VERTICAL. Se finalmente é aceptada a súa proposta vai aparecer na lista pública prevista no artigo 115, apartado 2 do Regulamento (UE) 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello de 17 decembro de 2013. Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
 • URL: https://sede.vigo.org/expedientes/perfilcontratante/licitacion.jsp?id=942

Publicación

 • Publicación no Perfil de Contratante: 04/09/2018 13:30h

Presentación de Ofertas

 • Data fin de presentación: 01/10/2018

Pregos e documentación:

 • Proxecto (150803.0 Kbytes zip).
  Timestamp publicación automática: 04/09/2018 13:27h

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información